Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.hazaiprovence.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:   www.hazaiprovence.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: FreshWeb Solutions Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 8200 Veszprém, Kossuth u. 7.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hazaiprovence.hu

Cégjegyzékszáma: 19-09-515475

Adószáma: 23979848-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 308 8800

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-135387/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Honlap: www.domain-tarhely.net

Email: info@domain-tarhely.net

Telefon: 06 30 503 1929

 1. Alapvető rendelkezések:

Szállás foglalási és lemondási feltételek

A foglalás formája

A foglalást a Vendég önállóan, a https://hazaiprovence.hu/foglalas/ weboldalon keresztül vagy szálláshelyünk telefonszámán, ill. emailben kezdeményezheti, ahol a árakról is tájékozódhat/tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy az online foglalás során ellenőrizd adataidat, különösen a megadott email címet, mert a foglalási visszaigazolást és előleg fizetési infókat oda küldjük meg.

FONTOS, hogy a foglalás először opciós állapotba kerül, melyet az előleg megfizetéséig, de maximum 8 naptári napig tartunk. Ha nem érkezik be a szállásdíj előlege, akkor a foglalást automatikusan töröljük.

Csoportok, különleges igények esetén ajánlatkérés emailben lehetséges az info@hazaiprovence.hu email címen.

MINIMUM FOGLALHATÓ ÉJSZAKÁK SZÁMA

A minimum foglalható éjszakák száma általában 2 éjszaka. Ettől eltérni csak kivételes esetekben, vagy szezonon kívül tudunk.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

Foglalását 7 nappal az érkezési dátum előttig szabadon lemondhatja vagy módosíthatja (a módosítás időpontjában érvényes árak szerint), utána fizetendő díj mértéke a foglalás összegének 100%-a. A befizetett előleg, illetve a foglaláskor megadott kártyaadatok késői lemondás esetén is felhasználhatók a kötbér terhelésére. Erről az online foglalási folyamat során tájékoztódhat és a visszaigazoló emailben is megküldjük.

Fizetési feltételek:

Az online foglalás során lehetőség van a következő fizetési módok közül választani:

 • Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • SZÉP kártyás fizetés: OTP, K&H és MKB elfogadottak
 • Banki átutalás
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2018. március 08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Ajándékutalvány vásárlásával és felhasználásával kapcsolatos feltételek:

A weboldalunkon vagy más weboldalon panziónkba szóló megvásárolt ajándékutalványok kizárólag az azokon jelölt felhasználási időn belül válthatók be. A felhasználási idő lejárta után nem áll módunkban beváltani az ajándékutalványokat vagy kuponokat, azok elvesznek annak ellenére, hogy ki lettek fizetve. A megvásárolt ajándékutalványok értéke semmilyen körülmények esetén sem jár vissza, sem lejárati időn belül, sem azon túl. 

Szerzői jogok

 

 • Miután a www.hazaiprovence.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a hazaiprovence.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A hazaiprovence.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos a hazaiprovence.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a hazaiprovence.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • A Hazai Provence név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 1. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hazaiprovence.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Veszprém, 2018. március 08.

Töltsd le most!