Barion Pixel

Foglalási feltételek

Tájékoztatjuk kedves leendő Vendégeinket, hogy foglalni a weboldalunk főoldalán tudnak, a nagy képek diavetítés alatti foglaló űrlapon. Ott beírva a preferált dátumot és a személyek számát, megkapják a szabad szobáink választékát, melyekből az Önöknek tetszőt rögtön le is foglalhatják pár személyes adat megadásával.

A foglalás az elküldés után, és az emailben kapott visszaigazolást követően érvényes. A visszaigazoló emailben minden további tudnivalót megírunk.

A 25% foglalási előleg megfizetésére 8 napon belül sort kell kerítenie a Vendégnek, hogy biztosítsa a foglalását. Ennek elmaradása esetén a foglalást töröljük.

A foglalási előleg lemondás esetén csak akkor jár vissza, ha lemondási szándékukat az érkezés napja előtt legalább 14 nappal jelzik. Ha az lemondás és az érkezés napja között kevesebb, mint 14 nap van, akkor a teljes foglalási előleg nem téríthető vissza.

A 25% utalással fizetett előleg felett fennmaradó díjat a helyszínen készpénzben kell rendezni. A helyszínen csak készpénzes fizetési mód áll rendelkezésre, bankkártyát nem tudunk elfogadni.

Az utalvány felhasználásával történt foglalások 14 napon belüli érkezési dátum esetén nem módosíthatók.

OTP és K&H SZÉP kártyát elfogadunk, de azzal csak online lehet fizetni, a fizetéshez szükséges információkat a foglalás elküldését követően emailben küldjük meg.

Kérjük kedves vendégeinket, hogy tájékozódjanak a házirendünkről, ezen a linken: http://hazaiprovence.hu/hazirend/

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.hazaiprovence.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  http://hazaiprovence.hu/felhasznalasi-feltetelek/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható ugyaninnen.

 

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: FreshWeb Solutions Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 8200 Veszprém, Kossuth u. 7.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hazaiprovence.hu

Cégjegyzékszáma: 19-09-515475

Adószáma: 23979848-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 308 8800

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-135387/2017.

A szerződés nyelve: magyar

 

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Honlap: www.domain-tarhely.net

Email: info@domain-tarhely.net

Telefon: 06 30 503 1929

 

 1. Alapvető rendelkezések:

 

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 • A jelen Szabályzat 2018. március 08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

Szerzői jogok

 

 • Miután a hazaiprovence.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a hazaiprovence.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 • A hazaiprovence.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 • Tilos a hazaiprovence.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a hazaiprovence.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 • A hazai provence név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a FreshWeb Solutions Kft. írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 1. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  http://hazaiprovence.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Veszprém, 2018. március 08.

Töltsd le most!